PŁATNOŚCI:

1. Stosowane formy płatności dla zamówień:
• płatność przelewem na konto spółki Premium Energy Fund sp. z o.o. podane poniżej:
Nr konta 17 1600 1417 1730 7676 4000 0001
W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
• płatność za pobraniem u kuriera
• płatność gotówką przy odbiorze osobistym towaru w sklepie.
2. Jeśli do zamówienia ma zostać wystawiona faktura VAT, prosimy o podanie numeru NIP i danych do faktury w formularzu w trakcie składania zamówienia.
3. Termin płatności trwa do 7 dni od momentu złożenia zamówienia.
4. W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji płatności z winy nieleżącej po stronie Sprzedawcy (w szczególności użyciu przez Kupującego niepoprawnego numeru zamówienia oraz symbolu produktu), Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o tych powodach, wzywając jednocześnie Klienta do złożenia stosownych wyjaśnień w tym zakresie. W razie złożenia wyjaśnień, które w dalszym ciągu nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację płatności, Kupujący zobowiązuje się nie wnosić w stosunku do Sprzedawcy żadnych roszczeń wynikających z braku realizacji zamówienia.