ZWROTY:

1. Klient może anulować złożone zamówienie mailowo, wypełniając formularz w dziale „Zwroty”, lub składając oświadczenie na piśmie. Sprzedający potwierdzi Kupującemu fakt otrzymania takiego oświadczenia. Nie można anulować zamówienia, które zostało już do Klienta wysłane.

2. Klient może w terminie 14 dni od otrzymania towaru odstąpić od umowy składając oświadczenie na piśmie, wysyłając maila lub wypełniając formularz w dziale „Zwroty”. Termin zwrotu liczy się od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zwrotu dostępny w linku: formularz zwrotu. Sprzedający potwierdzi Kupującemu fakt otrzymania takiego oświadczenia.

3. Przepis ten nie dotyczy zamówień odbieranych przez Klienta w sklepie stacjonarnym La Muse. Miejsce odbioru produktu skutkuje uznaniem, iż umowa sprzedaży zawarta zostaje w sklepie i nie będzie ona uważana za umowę zawieraną na odległość w rozumieniu przepisów prawa. W przypadku odbioru produktu w sklepie, za moment zawarcia umowy rozumie się przyjęcie towaru przez Klienta. Przed tą chwilą, Klient może zrezygnować z zakupu bez żadnych ujemnych konsekwencji.

4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

5. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony, uszkodzony.

6. Dla skutecznego odstąpienia od umowy kupujący jednocześnie zobowiązany jest dokonać zwrotu towaru i czynność tę powinien wykonać nie później niż w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zwrotu dostępny w linku: formularz zwrotu.

7.Koszty odesłania oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi Kupujący.

8. Kwota zakupu za nieuszkodzony towar jest zwracana przelewem na wskazane przez Kupującego konto bankowe w terminie do 14 dni wraz z kosztem wysyłki do Klienta. Koszt odesłania towaru w związku z odstąpieniem od umowy nie podlega zwrotowi. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem. Towary sprzedawane w naszym sklepie, które są dostosowywane do potrzeb Klienta (np. zmiana rozmiaru bransoletki lub inne zmiany wykonywane na zamówienie) nie podlegają prawu zwrotu zgodnie z art. 38 ust. 3 z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji wypłaty przelewu realizowanej przez bank, jak również za opóźnienie będące następstwem podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niekompletnych danych uniemożliwiających wykonanie właściwego przelewu bankowego. Sprzedający zobowiązuje się poinformować Klienta o niekompletności danych uniemożliwiających wykonanie przelewu wzywając jednocześnie Klienta do złożenia stosownych wyjaśnień w tym zakresie. Firma Premium Energy Fund nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w spełnieniu świadczenia na rzecz Kupującego w razie złożenia wyjaśnień, które w dalszym ciągu nie pozwalają na wykonanie przelewu bankowego lub z innych przyczyn, nieleżących po stronie Sprzedającego.

10. W przypadku zwrotu towaru poddanego spersonalizowanym zmianom takim jak zmiana rozmiaru przedmiotu czy sprowadzenie na indywidualne zamówienie, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu.

11. Jeżeli Klient dokonuje zwrotu towaru przy braku przesłanek uprawniających go do odstąpienia od umowy nie spełniając tym samym wymogów skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu towaru i odmowy zwrotu kosztów sprzedaży/zakupu.